• Yazdır

Engelli Kimlik Kartı Almak İsterseniz

Engelli kimlik kartı alabilmeniz için aşağıdaki belgelerle bulunduğunuz ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekmektedir. 

Gerekli Olan Belgeler:

1- Sağlık kurulu raporu (Aslı ya da onaylı örneği, 18 Mart 1998 tarih ve 23290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik’e göre), 
2- Engelli kimliği bilgi formu (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince veya hastanelerce doldurulacak),
3- Tasdikli nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- 2 adet fotoğraf.

Engelli Kimlik Kartının Sağladığı Yararlar 

Engelli ;

Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulacaktır,
o Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilecektir. (Gelir Vergisi indirimi, Engelli kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli olacaktır),
o Devlet Demir Yolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %40 veya üstü olması halinde %25 indirimden faydalanabilecektir.
o Havayolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %50 veya üstü olması halinde %25 indirimden yararlanabilecektir.
o Yerel Yönetimlerin alacağı kararlar ile belediye otobüslerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecektir.
Sinema, Tiyatro vb. faaliyetler için ödeyeceği ücretlere indirim uygulanacaktır.
o Kamu Kurum ve Kuruluşlarının engelli çalıştırma zorunluluklarına bağlı olarak özürlü istihdamı amacıyla açılan sınavlarda engelini kanıtlayabilecektir.